Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
trombofilni-mutace.jpg

Trombofilní mutace

Vrozená predispozice k tvorbě krevních sraženin může být ještě zesílena vnějšími faktory, například užíváním hormonální antikoncepce. Takzvané kombinované antikoncepční preparáty, které obsahují nízké dávky estrogenů a progestinů, riziko trombózy (vzniku krevní sraženiny) několikanásobně zvyšují. Není-li genetický sklon ke vzniku trombózy včas odhalen, zdraví ženy může být vážně ohroženo tromboembolickou komplikací nejen v souvislosti s užíváním antikoncepce, ale také později během těhotenství. Pomocí DNA analýzy z krve dokážeme vyloučit či potvrdit přítomnost leidenské mutace (FV) a mutace protrombinu (FII).

Vyšetření trombofilních mutací doporučujeme především všem dívkám a ženám, které již hormonální antikoncepci pravidelně užívají nebo to plánují. Toto vyšetření je možné absolvovat v rámci samoplátcovského programu v síti odběrových pracovišť společnosti synlab czech. Pro více informací se obraťte na naše call centrum na čísle 800 234 234.

O trombofilních mutacích

Trombofilie je sklon ke zvýšené tvorbě krevních sraženin. Nejčastějšími příčinami vrozené trombofilie jsou mutace v genech pro faktor V (takzvaná leidenská mutace) a faktor II (takzvaná mutace protrombinu). V české populaci je až 8 % nositelů některé z těchto trombofilních mutací.

Leidenská mutace je nejčastějším vrozeným rizikovým faktorem trombózy. V evropské populaci se vyskytuje u 6–8  % lidí. Homozygoti pro faktor V Leiden mají 50–100× vyšší riziko žilní trombózy, heterozygoti mají riziko 5–10× vyšší. U heterozygotních uživatelek hormonální antikoncepce však riziko stoupá až 35×.

Mutace protrombinu se v evropské populaci vyskytuje u 2 až 3 % lidí. I tato mutace představuje u své nositelky v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce zvýšené riziko tromboembolické komplikace.

Onemocnění spojená s tromboembolickou komplikací

Pokud se krevní sraženina odtrhne od cévní stěny a začne putovat krevním oběhem, je zde veliké riziko ucpání cévy, které může způsobit srdeční či mozkovou příhodu, hlubokou žilní trombózu nebo plicní embolii.

Pokud krevní sraženina ucpe některou žílu z hlubokého žilního systému, dochází k omezení nebo úplnému zastavení toku krve (tzv. hluboké žilní trombóze), nejčastěji v dolních končetinách. K plicní embolii dochází, pokud se krevní sraženinou ucpe céva dodávající krev do plic. Cévní mozková příhoda může být zapříčiněna trombózou nebo embolií mozkových tepen projevující se narušením motoriky a kognitivních funkcí, v některých případech s fatálním koncem.

Prevence tromboembolických onemocnění

Riziko tromboembolické nemoci je možné zmírnit dodržováním zásad zdravého životního stylu. Výrazně omezte kouření a zařaďte dostatek pravidelného pohybu. Fyzická aktivita totiž zvyšuje tvorbu enzymu fibrinolyzinu, který rozkládá krevní sraženiny. K prevenci obezity je také vhodné dodržovat zdravý jídelníček. Nadměrný příjem energie aktivuje velké množství volných radikálů, jež následně způsobují zánětlivé poškozování cévní stěny. Do jídelníčku zahrňte více potravin obsahujících omega-3 mastné kyseliny, které přirozeně ředí krev a tím zabraňují trombóze. Samozřejmostí by měla být také dostatečná hydratace. Zvýšenou pozornost věnujte i důkladnému doléčení všech infekcí, jež při dlouhodobém působení aktivují zánětlivé procesy a také zvyšují riziko trombózy.

Nechte si prověřit své zdraví a zjistěte, jak na tom jste.
Startovací balíček
150 Kč Objednat online
Startovací balíček
Revmatoidní faktor
190 Kč Objednat online
Revmatoidní faktor
Řekněte cukrovce NE!
555 Kč Objednat online
Řekněte cukrovce NE!
Všechna vyšetření...