Trombofilní mutace

Vrozená predispozice k tvorbě
krevních sraženin může být ještě
zesílena vnějšími faktory, například
užíváním hormonální antikoncepce.
Kombinované antikoncepční
preparáty totiž riziko vzniku
trombózy několikanásobně zvyšují.

Trombofilní mutace

Vrozená predispozice k tvorbě krevních sraženin může být ještě zesílena vnějšími faktory, například užíváním hormonální antikoncepce. Takzvané kombinované antikoncepční preparáty, které obsahují nízké dávky estrogenů a progestinů, riziko trombózy (vzniku krevní sraženiny) několikanásobně zvyšují. Není-li genetický sklon ke vzniku trombózy včas odhalen, zdraví ženy může být vážně ohroženo tromboembolickou komplikací nejen v souvislosti s užíváním antikoncepce, ale také později během těhotenství. Pomocí DNA analýzy z krve dokážeme vyloučit či potvrdit přítomnost leidenské mutace (FV) a mutace protrombinu (FII)

Vyšetření trombofilních mutací doporučujeme především všem dívkám a ženám, které již hormonální antikoncepci pravidelně užívají nebo ji užívat plánují. Toto vyšetření je možné absolvovat v rámci samoplátcovského programu v síti odběrových pracovišť společnosti synlab czech.

Žádáme dívky, kterým ještě nebylo 18 let a chystají se na toto vyšetření, aby s sebou přinesly vyplněné a podepsané Prohlášení rodičů.