Trombofilní mutace

Vrozená predispozice k tvorbě
krevních sraženin může být ještě
zesílena vnějšími faktory, například
užíváním hormonální antikoncepce.
Kombinované antikoncepční
preparáty totiž riziko vzniku
trombózy několikanásobně zvyšují.

O nás

„Zdraví národa“ poskytuje jedinečnou příležitost všem zájemcům postupně projít systémem preventivních laboratorních vyšetření a ověřit si tak bezplatně svůj zdravotní stav.

Cílem projektu je aktivně podpořit prevenci závažných onemocnění v české populaci a zároveň poukázat na význam kvalitních laboratorních vyšetření pro efektivní léčbu. Včasné a dobře provedené vyšetření je na začátku cesty k záchraně lidského života a zdraví.