Trombofilní mutace

Vrozená predispozice k tvorbě
krevních sraženin může být ještě
zesílena vnějšími faktory, například
užíváním hormonální antikoncepce.
Kombinované antikoncepční
preparáty totiž riziko vzniku
trombózy několikanásobně zvyšují.

Onemocnění spojená s tromboembolickou komplikací

Pokud se krevní sraženina odtrhne od cévní stěny a začne putovat krevním oběhem, je zde veliké riziko ucpání cévy, které může způsobit srdeční či mozkovou příhodu, hlubokou žilní trombózu nebo plicní embolii.

Pokud krevní sraženina ucpe některou žílu z hlubokého žilního systému, dochází k omezení nebo úplnému zastavení toku krve (tzv. hluboké žilní trombóze) nejčastěji na dolních končetinách. K plicní embolii dochází, pokud se krevní sraženinou ucpe céva dodávající krev do plic. Cévní mozková příhoda může být zapříčiněna trombózou nebo embolií mozkových tepen projevující se narušením motoriky a kognitivních funkcí, v některých případech s fatálním koncem.