Trombofilní mutace

Vrozená predispozice k tvorbě
krevních sraženin může být ještě
zesílena vnějšími faktory, například
užíváním hormonální antikoncepce.
Kombinované antikoncepční
preparáty totiž riziko vzniku
trombózy několikanásobně zvyšují.

Prevence tromboembolických onemocnění

Riziko tromboembolické nemoci je možné zmírnit dodržováním zásad zdravého životního stylu. Výrazně omezte kouření a zařaďte dostatek pravidelného pohybu. Fyzická aktivita totiž zvyšuje tvorbu enzymu fibrinolyzínu, který rozkládá krevní sraženiny.  K prevenci obezity je také vhodné dodržovat zdravý jídelníček. Nadměrný příjem energie aktivuje velké množství volných radikálů, které následně způsobují zánětlivé poškozování cévní stěny. Do jídelníčku zahrňte více potravin obsahujících omega-3 mastné kyseliny, které přirozeně ředí krev a tím zabraňují trombóze.  Samozřejmostí by měla být také dostatečná hydratace. Zvýšenou pozornost věnujte i důkladnému doléčení všech infekcí, které při dlouhodobém působení aktivují zánětlivé procesy a zvyšují také riziko trombózy. 

Pokud si chcete ověřit, zda netrpíte některou z trombofilních mutací, navštivte některé odběrové pracoviště společnosti synlab czech a s pomocí odběrové sestry vyplňte žádanku na toto vyšetření nabízené v rámci samoplátcovského programu.